TukihenkilötHyvinvointipalvelut arjessa ammatillinen tukihenkilötyöAmmatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti ja tapauskohtaisen tarpeen mukaisesti.

Ammatillinen tukihenkilö voi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

• Tarjota turvallinen ja luottamuksellinen aikuinen
• Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
• Harrastustoimintaan tukeminen
• Neurologisten haasteiden ymmärtäminen
• Arjen asioiden tukeminen ja harjoittelu
• Tukea koulunkäyntiin ja opiskeluun

Tuettu asuminen

Palvelu perustuu kokonaisvaltaiseen, jalkautuvaan tukeen henkilökohtaisen tukihenkilön toteuttamana. Tuettuun asumiseen liittyy intensiivinen kuntoutus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti sekä luoda yhteys asuinalueen paikallisiin palveluihin. Tuki voi sisältää ohjausta työelämään ja opiskeluun, sekä talous- ja velkaohjausta.

Palvelun kohderyhmänä ovat mm.

• Tuen tarpeessa olevat nuoret ja aikuiset • Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
• Kriminaalitaustaiset
• Vammaispalveluiden asiakkaat

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava menetelmä. Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsyvalmennus soveltuu asiakkaille, joilla on todettu esimerkiksi AD-HD, Autismin kirjon erityispiirteitä tai Tourette, sekä myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret sekä aikuiset.

Neuropsykiatrista valmennusta tekee aina koulutettu nepsy-valmentaja, jonka työn tukena on moniammatillinen tiimi. Nepsy-valmennuksella haetaan apua arjen haasteisiin ratkaisukeskeisesti. Työskentely tapahtuu asiakkaan omassa ympäristössä ja työskentelyssä huomioidaan asiakkaan omat verkostot. Tavoitteet valmennukselle asetetaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus oppia, omaksua ja etsiä uusia keinoja ja voimavaroja arkisiin tilanteisiin.

Tapaamispalvelut

Tuetut ja valvotut tapaamiset voidaan järjestää Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:n toimitiloissa, perheen kotona, sukulaisten kotona tai kunnan osoittamissa tiloissa. Työntekijämme huolehtivat tarvittaessa tapaamisen järjestelyistä. Toteutamme myös valvottuja vaihtoja.

Jälkihuollon palvelut

Ammatillisen jälkihuollon tukihenkilö tarjoaa nuorelle kokonaisvaltaista tukea. Työskentely tarjoaa tukea itsenäistymiseen, koulunkäyntiin, taloudellisten asioiden hoitamiseen sekä itsestä huolehtimiseen. Itsenäisen asumisen tukemisessa painottuu omien asioiden aktiivinen hoitaminen ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Jälkihuollon tavoitteena on nuoren omatoiminen ja aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan.

Maahanmuutajatyö perheille

Perheyhteisötyössä pyritään vahvistamaan perheyhteisön voimavaroja kasvatuksen ja vanhemmuuden tukemisen, yhteiskuntaan integroitumisen, omien asioiden hoitamisen, kulttuurien yhteensovittamisen, työelämän, talouden ja sosiaalisten suhteiden osalta. Perheyhteisötyö jäsentää pala palalta maahanmuuttajaperheiden usein monimutkaista ongelmavyyhteä, arvioi ja nostaa esille lasten asemaa perheyhteisössä sekä luo luottamusta perheen ja yhteiskunnan välille. Perheyhteisötyön menetelmät ovat tiiviisti arjessa kiinni olevia ja toiminnallisia.

Aikuisasiakkaille

Aikuisille maahanmuuttajille tarjoamme itsenäisen elämän ja asumisen tueksi maahanmuuttajatyöhön erikoistuneita ammatillisia tukihenkilöitä. Ammatillinen tukihenkilö tukee ja auttaa asiakasta käytännönläheisesti taloudenhallinnan, virastoasioinnin, itsenäisen asumisen, kunnan peruspalveluihin ja hoitokontakteihin sitoutumisen, kotoutumisen, kansalaisuusasioinnin, kielitaidon, koulutuksen ja työkokeilujen kysymyksissä. Työote on vahvan kuntouttava ja osallistava.

Kaikissa toimipisteissä palveluvalikoimaamme kuuluu lastensuojelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaiset avopalvelut. Aikuisosiaalityön asiakkaille tuotamme mm. tuetun asumisen palvelua mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Tuetun asumisen palvelu voi sisältää esim. ohjausta ja valmennusta työelämään tai opiskeluun, sekä talous- ja velkaohjausta. Vammaispuolella tuotamme ammatillista tukihenkilötyötä sekä nuorille että aikuisille asiakkaille.

Maahanmuuttajia palvelemme usealla kielellä ja kulttuurien tuntemuksella maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen tuottamiseen erikoistuneen tiimimme voimin. Arvostamme työntekijöissämme kovaa ammatillista osaamista, monipuolista koulutustaustaa, kohtaamistaitoja ja suurta sydäntä. Tilaajillemme olemme luotettava kumppani, joka työskentelee tavoitteellisesti jokaisen asiakkaan ja asiakasryhmän kanssa. Laatu, tavoitteellisuus ja avun saaminen sekä tilaajan että asiakkaan näkökulmasta ovat meille toimintamme kulmakiviä. Haluamme olla kumppani, jonka kanssa yhteistyötä ja palveluja voi rakentaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Olkaa rohkeasti yhteydessä, löydetään yhdessä ratkaisut!

Yhteystiedot:

Vantaan tiimi,aikuis ja vammaspalvelut
Tuomas Isola
Puh:0504307867
E.mail: tuomas.isola@arjessa.fi
Osoite:
Hiekkaharjuntie 8c38
01300 Vantaa

www.arjessa.fi/vantaa